25-Februar-2020

Jyske Realkredit lån

Vi har primo 2020 omlagt til fastforrentet
obligationslån på 1,00 % p.a.

Billede: Nyslået græs.